SOCIËTEIT "JANSBERG"

 Welkom op deze Home-page met nieuws en aankondigingen van activiteiten.

 Door te klikken op de blauwe hyperlinks hieronder vindt u nadere gegevens over het betreffende onderwerp.
 Klikken op een plaatje laat (meestal) een vergroting zien.
 Voor informatie over de sociëteit klikt u op de button Home en vervolgens op Introductie.


       
       
  000 corona 1aa   

Het bestuur onderzoekt intensief alternatieve mogelijkeheden
voor samenkomsten en activiteiten.
Zodra daar aanleiding toe is 
worden de leden geïnformeerd/geconsulteerd

       
  000 wandel  

De wandelmaatjes
Alle wandelingen uit het verleden raadpleegbaar
kijk snel

Volgende wandeling op 16 januari 2022

       
  000 Jeudeboules  

Competitie Jeu de Boules
Historie van de befaamde, jaarlijkse kampioenschappen

 

 

   
  404 01  HISTORIE tenslotte  
Altijd al meer hebben willen weten?
  404 05 BIJZONDER tenslotte  
Een moment van verveling?
  404 06 lila ludiek  
Behoefte aan afleidend vermaak?
klik dan op een plaatje