SOCIËTEIT "JANSBERG"

Vanaf 25 mei 2018 is de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing voor alle organisaties (ook verenigingen en stichtingen)
die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren

Het bestuur van de Vereniging Sociëteit-Jansberg heeft zijn privacybeleid
onder de loep genomen en de volgende Privacyverklaring opgesteld
lees verder