SOCIËTEIT "JANSBERG"

 

Het bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
 Mevrouw Ans Hoogland
 De heer Jaap van der Heide
 De heer Ad van der Avoird
 De heer Nico Fraij
 De heer Reindert Augustijn 

 

De lezingencommissie
De heer Camille Cammaert
Mevrouw Marian Leideritz
De heer Harry Ottenheijm