SOCIËTEIT "JANSBERG"

 

Het bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
 De heer Peter Peeters
 De heer Theo Horbach
 De heer Ad van der Avoird
 Mevrouw Ans Hoogland
 De heer Gerhard Frensel 

 

De Activiteitencommissie
De heer Camille Cammaert
Mevrouw Marian Leideritz
De heer Harry Ottenheijm