SOCIËTEIT "JANSBERG"

  

Jaarprogramma 2022

 

De lezingen in worden dit jaar gehouden in 't Trefpunt en beginnen om 20:00 uur, inloop vanaf  10:30 uur. 
I
.v.m. de onzekerheden over het verloop van de Coronapandemie is er dit jaar niet het gebruikelijke gedrukte jaarprogramma; 
voor een overzicht klik hier.

 

De realisatie van het programma is afhankelijk van de stand van zaken m.b.t. de Corona-beperkingen.