SOCIËTEIT "JANSBERG"

  

Jaarprogramma 2021

De lezingen in De Diepen beginnen om 20:00 uur – inloop vanaf 19:30 uur


De realisatie van het programma is afhankelijk van de stand van zaken m.b.t. de Corona-beperkingen 
Afgelastingen kleuren rood
06 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst

20 januari
Japan, een beLEEFde reis Drs. F.J.M. (Flory) Poels-Huls

03 februari
Algemene ledenvergadering

17 februari
Ongevraagd en Ongebroken, haar ervaringen in een vrouwenconcentratiekamp
Mevr. P.J.J. (Paula) Cremers-Cardynaals

03 maart
Inloopavond

17 maart
Artrose en spieren Prof. Dr. C.A.C. (Coen) Ottenheijm en Dr. R.P.G. (Ramon) Ottenheijm

07 april
Inloopavond

21 april
Zware criminaliteit en bendevorming rondom de Peel in het midden van de 18de eeuw
de heer P.P.H. (Peter) Geuskens

05 mei
Inloopavond

19 mei
Ongevraagd en Ongebroken, haar ervaringen in een vrouwenconcentratiekamp
Mevr. P.J.J. (Paula) Cremers-Cardynaals

02 juni
Inloopavond

16 juni
Cenakelkerk Prof. Dr. H.W.M. (Herwi) Rikhof pastoor Cenakelkerk

01 september
Competitie jeu de boules om de ''Coupe Montagne Saint Jean''

15 september
De zijderoutes, van Marco Polo tot Huawei de heer J. (Jan) Alkema

06 oktober
Inloopavond

20 oktober
Intensieve veeteelt de heer A.C.J.M. (Noud) van Vught

03 november
Inloopavond

17 november
Monumentale boerderijen, snijpunt van de 3 provincies de heer A.J. (Toon) Peters

01 december
Inloopavond

15 december
Kerstdiner