SOCIËTEIT "JANSBERG"

Het lidmaatschap van de sociëteit staat open voor
– inwoners van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar
  en voor personen die een persoonlijke band met het dorp Milsbeek hebben,
– de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt,
– de doelstelling van de sociëteit onderschrijven en
– door hun inbreng in de ledenkring deze mede willen verwezenlijken.

 

Hoe word u lid?
Wie belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de sociëteit kan inlichtingen inwinnen
bij het secretariaat van de sociëteit.

Ieder lid mag twee keer per jaar maximaal twee introducees naar een thema-avond meenemen
om kennis te maken met de sfeer.