SOCIËTEIT "JANSBERG"


Sociëteit ”Jansberg” is opgericht in 2003
 
Doelstelling van de Sociëteit is bijeenkomsten in een vriendschappelijke en prettige sfeer te organiseren.

Daartoe organiseert de sociëteit voor haar leden inloop-avonden en thema-avonden.

Daarnaast vinden er nog andere sociale activiteiten plaats,  zoals  excursies, de jaarlijkse  jeu de boules competitie, de nieuwjaarsbijeenkomst, gezamenlijke maaltijden, en de liederentafel.

Jaarlijks stelt de activiteitencommissie in overleg met het bestuur het jaarprogramma op.
Bij de organisatie van de thema-avonden wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van onderwerpen
en aandacht voor zowel meer serieuze als meer luchtige onderwerpen.
Daarvoor is de activiteitencommissie steeds op zoek naar mensen die een presentatie willen geven
op een van onze thema-avonden. Kunt u, of kan een van uw familieleden of vrienden, iets interessants vertellen over een hobby of  over dagelijkse werkzaamheden of een ander onderwerp, wilt u dit dan doorgeven aan de activiteitencommissie of aan het bestuur.


logo b
Het logo 

De beweging vindt plaats vanuit het centrum,
de kern van de organisatie en staat voor het streven
naar een brede maatschappelijke visie met veel ruimte
voor gezelligheid Enthousiasme wordt verbeeld door de
spontane, grillige en onvoorspelbare lijnvorm in het logo.