SOCIËTEIT "JANSBERG"

Hobby individuele leden

 
Zomer 2016
De Tuinendag van 16 juni heeft voor velen de ogen geopend voor onvermoede vaardigheden en artistieke kwaliteiten van leden, die de moeite waard zijn om in bredere kring van onze sociëteit voor te stellen en bekend te maken,
zie, verbaas en verwonder je . . . . . .
Daarnaast is de vermelding van andersoortige hobby’s, zoals koorzang, passieve kunstbelangstelling (concertseries), beheer van kunstnalatenschap, zeil- en wandelsport en zelfs genealogie interessant.

Tecla van der Avoird
keramiek

Ann Berndsen
beeldhouwen/plastische vormgeving

Fransanne Breuring
edelsmeden/ontwerpen van sieraden

Camille Cammaert
schilderkunst/hedendaags realisme

Truus Steinmetz
schilderkunst

 

 
Naast deze voorbeelden van actieve kunstbeoefening zijn er ook andersoortige hobby’s
die het vermelden waard zijn.
 
 
Ronald Starrenburg
musicoloog; fervente verzamelaar van alle soorten muziekdragers en van wat er op staat
 
Tjeu Breuring
Genneps Vocaal Ensemble 

Peter Peeters
zee zeilvereniging

Aad Edelbroek
genealogie-onderzoeker
 
Camille Cammaert
monumentale boom